Smeštaj eksurzija

Pored odličnih uslova za pripreme sportista, hotel „Tiski cvet“ pruža i kvalitetnu uslugu smeštaja đačkih ekskurzija. Hotel ima dugu tradiciju prihvata đačkih ekskurzija, a novina je i prihvat učenika nižih razreda osnovnih škola za realizaciju rekreativne nastave.

Kontaktirajte nas

Trg Oslobođenja 1, Novi Bečej Srbija

+381 (0)23 771-140

tiskicvet@gmail.com