Specijalna ponuda

Smeštaj & Spa

Specijalna ponuda

Upotpunite vaš boravak sa posetom u našem spa centru.

Pogledajte promo aranžmane

Rezervacija

Sva polja obeležena sa * su obavezna

Cenovnik – Ekskurzije

Cenovnik važi od 28.04.2020. godine

USLUGACENA
POLUPANSION ZA ĐAKE OSNOVNIH ŠKOLA2.350,00 RSD
POLUPANSION ZA ĐAKE SREDNJIH ŠKOLA2.550,00 RSD
PUN PANSION ZA ĐAKE OSNOVNIH ŠKOLA2.850,00 RSD
PUN PANSION ZA ĐAKE SREDNJIH ŠKOLA3.100,00 RSD
  • CENA DISKOTEKE PO OSOBI IZNOSI 120,00 dinara
  • NA 25 PLATIVIH UČENIKA 1 GRATIS
  • AGENCIJSKA PROVIZIJA NA NOĆENJE JE 5%
  • UPLATA 50% AVANSA PRILIKOM REZERVACIJE TERMINA EKSKURZIJE
  • UPLATA 100% AVANSA DO DOLASKA EKSKURZIJE
  • OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA BORAVIŠNE TAKSE ZA ĐAKE UZ OVERENU POTVRDU OD STRANE ŠKOLE

NAPOMENA

  • PONETI BLANKO MENICU, MENIČNO OVLAŠĆENJE I DEPO KARTON KAO GARANCIJU IZVRŠENJA OBAVEZE
  • UKOLIKO SE OTKAŽE DOLAZAK GRUPE NAKON IZVRŠENE UPLATE, HOTEL ZADRŽAVA 30% UPLAĆENOG IZNOSA
  • U SLUČAJU PROMENE KURSA EVRA, HOTEL ZADRŽAVA PRAVO KORIGOVANJA CENA

Kontaktirajte nas

Trg Oslobođenja 1, Novi Bečej Srbija

+381 (0)23 771-140

tiskicvet@gmail.com